Kari sítě

Nabízíme dva druhy kompozitních materiálů. Jedná se o materiály z čedičového vlákna (mezinárodně označeno BFRP) a ze sklolaminátového vlákna označeno (GFRP) – tyto materiály jsou adekvátní náhradou jako výztuha betonové konstrukce místo oceli.

http://www.orlimex.cz/kompozity

ČEDIČ neboli bazalt

Čedič je hornina sopečného původu a tvoří zhruba 30% zemské kůry. Představuje mimořádně odolný a tvrdý materiál jemnozrnné struktury. Je odolný proti obrusu a chemickým látkám.

Díky těmto vlastnostem se čedič začal používat k výrobě moderních kompozitních materiálů.

  

Hlavní výhody čediče:

  • vysoká pevnost v tahu – čedičové vlákno se blíží pevnosti uhlíkových vláken (čedič je 3x pevnější než ocel, nýbrž 4x lehčí)
  • tepelná vodivost – čedič má nízkou tepelnou vodivost (100x menší než ocel), jeho použití umožňuje zvýšit tepelnou účinnost zdí budov až o 35%
  • požární odolnost – čedič odolá delšímu působení vysokých teplot až do 700 ºC a krátkodobě až 1000 ºC (kompozit ze skelného vlákna ztrácí pevnost při teplotách nad 300 ºC) – skutečná hranice požární odolnosti je nejméně 151 min
  • antikorozní vlastnosti
  • elektrická vodivost
  • odolnost v alkalickém a chemickém prostředí
  • soudržnost s betonem – tyče obaleny křemičitým pískem

ČEDIČ a kompozit

Kompozitem je každý materiál, který se skládá z minimálně dvou hlavních komponentů s výrazně se lišícími fyzikálními vlastnostmi. Vyrábí se z vláknové výztuže a složeného pojiva. Nejčastěji se jedná o kompozit z organické polymerní pryskyřice a čedičových nebo sklolaminátových vláken.

PULTRUZE – technologie výroby

Pultruze – z anglického názvu „ PULTRUSION„ je proces kontinuální výroby výztuže různých tvarů a délek tažením. Vstupní materiál je směs tekuté pryskyřice a vláknové výztuže. Proces zahrnuje tažení materiálu přes vyhřívanou ocelovou formu, v některých případech zasypáván křemičitým pískem z důvodu dobré soudržnosti s betonem a dělen na požadovanou délku.